Fit24 Fitness & Yoga Center Hoàng Sa

Fit24 Fitness & Yoga Center Hoàng Sa


2018 - Fit24 Fitness & Yoga Center/ Kiến trúc sư: Hồ Văn Đức


Dự án: Fit24 Fitness & Yoga Center Hoàng Sa
Năm: 2018
Vị trí: Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Fit24 Fitness & Yoga Center/ Kiến trúc sư: Hồ Văn Đức
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng