Fit24 Fitness & Yoga Center 3 tháng 2

Fit24 Fitness & Yoga Center 3 tháng 2


2016 - Fit24 Fitness & Yoga Center/ Kiến trúc sư: Hồ Văn Đức


Dự án: Fit24 Fitness & Yoga Center 3 tháng 2
Năm: 2016
Vị trí: Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Fit24 Fitness & Yoga Center/ Kiến trúc sư: Hồ Văn Đức
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng