2015 - Căn hộ Vincom Đồng Khởi

2015 - Căn hộ Vincom Đồng Khởi


2015 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi


Dự án: 2015 - Căn hộ Vincom Đồng Khởi
Năm: 2015
Vị trí: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng