2016 - Biệt thự hồ Tuyền Lâm

2016 - Biệt thự hồ Tuyền Lâm


2016 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Hoàng Thi


Dự án: 2016 - Biệt thự hồ Tuyền Lâm
Năm: 2016
Vị trí: Hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Hoàng Thi
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng