Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên

Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên


2019 - Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên/ Xây dựng: HAC-Home/ Tổng mức đầu tư: 40 tỷ VNĐ


Dự án: Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên
Năm: 2019
Vị trí: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Chủ đầu tư: Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên/ Xây dựng: HAC-Home/ Tổng mức đầu tư: 40 tỷ VNĐ
Tình trạng: Bàn giao đưa vào sử dụng