2018 - Nhà Trần Hưng Đạo

2018 - Nhà Trần Hưng Đạo


2018 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Trần Công Thành


Dự án: 2018 - Nhà Trần Hưng Đạo
Năm: 2018
Vị trí: Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Trần Công Thành
Tình trạng: Đã thiết kế