The Art Hotel

The Art Hotel


2021 - CĐT : Tư nhân . Số tầng : 24F , Tổng diện tích sàn : 11.000m2 .


 

Địa điểm : Đường Võ Nguyên Giáp , Đà Nẵng

Diện tích lô đất : 1100 m2 . Số tầng: 24 tầng 
Tổng diện tích sàn : 11.000m2
Nhóm thiết kế : Thái Minh Hải, Nguyễn Văn Thơi, Huỳnh Đức Thừa, Võ Văn Thành Sơn , Nguyễn Tường Vi ...

Dự án: The Art Hotel
Năm: 2021
Vị trí: Đường Võ Nguyên Giáp , Đà Nẵng
Chủ đầu tư: CĐT : Tư nhân . Số tầng : 24F , Tổng diện tích sàn : 11.000m2 .
Tình trạng: Đang thiết kế