2012 - Cải tạo hội trường Viện John Von Neumann

2012 - Cải tạo hội trường Viện John Von Neumann


2012 - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Ngọc Sơn


Dự án: 2012 - Cải tạo hội trường Viện John Von Neumann
Năm: 2012
Vị trí: Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Ngọc Sơn
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng