2018 - Liên hoa bảo tháp Tân Huê Viên

2018 - Liên hoa bảo tháp Tân Huê Viên


2018 - Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Bánh Pía - Lạp Xưởng Tân Huê Viên/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Phạm Đức Trung Thắng


Dự án: 2018 - Liên hoa bảo tháp Tân Huê Viên
Năm: 2018
Vị trí: Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Bánh Pía - Lạp Xưởng Tân Huê Viên/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Phạm Đức Trung Thắng
Tình trạng: Đang thiết kế và xây dựng