Showroom ôtô Toyota Dũng Tiến

Showroom ôtô Toyota Dũng Tiến


2019 - Công ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến/ Xây dựng: HAC-Home/ Tổng mức đầu tư: 50 tỷ VNĐ


Dự án: Showroom ôtô Toyota Dũng Tiến
Năm: 2019
Vị trí: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương Mại Dũng Tiến/ Xây dựng: HAC-Home/ Tổng mức đầu tư: 50 tỷ VNĐ
Tình trạng: Bàn giao đưa vào sử dụng