Showroom Honda Dũng Tiến

Showroom Honda Dũng Tiến


2021 - Chủ Đầu Tư : Dũng Tiến , Kiến trúc sư : Thái Minh Hải, Nguyễn Văn Thơi , Bùi Thiên Nhi, Nguyễn Tường Vi


Dự án: Showroom Honda Dũng Tiến
Năm: 2021
Vị trí: Phú Yên
Chủ đầu tư: Chủ Đầu Tư : Dũng Tiến , Kiến trúc sư : Thái Minh Hải, Nguyễn Văn Thơi , Bùi Thiên Nhi, Nguyễn Tường Vi
Tình trạng: Đang thi công