2013 - Văn phòng PJICO Cà Mau

2013 - Văn phòng PJICO Cà Mau


2013 - Công ty bảo hiểm PJICO Cà Mau/ Kiến trúc sư: Trần Như Sơn


Dự án: 2013 - Văn phòng PJICO Cà Mau
Năm: 2013
Vị trí: Thành phố Cà Mau, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty bảo hiểm PJICO Cà Mau/ Kiến trúc sư: Trần Như Sơn
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng