KHU DÂN CƯ TRẦN PHÚ

KHU DÂN CƯ TRẦN PHÚ


2020 - Công ty cổ phần Nắng Ban Mai


Dự án: KHU DÂN CƯ TRẦN PHÚ
Năm: 2020
Vị trí: Đường Trần Phú , Tuy Hòa , Phú Yên
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nắng Ban Mai
Tình trạng: