2016 - Nhà Khang Điền

2016 - Nhà Khang Điền


2016 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Hoàng Thi


Dự án: 2016 - Nhà Khang Điền
Năm: 2016
Vị trí: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Hoàng Thi
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng