2014 - Triển lãm Hoàng Sa

2014 - Triển lãm Hoàng Sa


2014 - UBND quận Sơn Trà/ Kiến trúc sư: Ninh Việt Anh, Nguyễn Ngọc Sơn


Dự án: 2014 - Triển lãm Hoàng Sa
Năm: 2014
Vị trí: Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Chủ đầu tư: UBND quận Sơn Trà/ Kiến trúc sư: Ninh Việt Anh, Nguyễn Ngọc Sơn
Tình trạng: Phương án dự thi