Fit24 Fitness & Yoga Center Thanh Hóa

Fit24 Fitness & Yoga Center Thanh Hóa


2015 - Fit24 Fitness & Yoga Center/ Kiến trúc sư: Hồ Văn Đức


Dự án: Fit24 Fitness & Yoga Center Thanh Hóa
Năm: 2015
Vị trí: Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Chủ đầu tư: Fit24 Fitness & Yoga Center/ Kiến trúc sư: Hồ Văn Đức
Tình trạng: Đã thiết kế