Fit24 Fitness & Yoga Center Quận 7

Fit24 Fitness & Yoga Center Quận 7


2015 - Fit24 Fitness & Yoga Center/ Kiến trúc sư: Hồ Văn Đức


Dự án: Fit24 Fitness & Yoga Center Quận 7
Năm: 2015
Vị trí: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Fit24 Fitness & Yoga Center/ Kiến trúc sư: Hồ Văn Đức
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng