FIT24 CÔ BẮC

FIT24 CÔ BẮC


2021 - Fit 24


Dự án: FIT24 CÔ BẮC
Năm: 2021
Vị trí: 208 Cô Bắc, Quận 01
Chủ đầu tư: Fit 24
Tình trạng: Đang thi công