DT HOUSE

DT HOUSE


2020 - Dũng Tiến . Thiết kế KTS Nguyễn Văn Thơi , Nguyên Hạnh


Dự án: DT HOUSE
Năm: 2020
Vị trí: Tuy Hòa, Phú Yên
Chủ đầu tư: Dũng Tiến . Thiết kế KTS Nguyễn Văn Thơi , Nguyên Hạnh
Tình trạng: Đang thi công