2018 - Hồ bơi biệt thự Quận 8

2018 - Hồ bơi biệt thự Quận 8


2018 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Đặng Đức Linh


Dự án: 2018 - Hồ bơi biệt thự Quận 8
Năm: 2018
Vị trí: Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Đặng Đức Linh
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng