2018 - Homestay Đà Lạt

2018 - Homestay Đà Lạt


2018 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Đặng Đức Linh


Dự án: 2018 - Homestay Đà Lạt
Năm: 2018
Vị trí: Thành phố Đà Lạt, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Đặng Đức Linh
Tình trạng: Đang thiết kế