Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng

Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng


2020 - Công ty TNHH Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng/ Thi công: HAC-HOME/ Tổng mức đầu tư: 100 tỷ VNĐ/ Quy mô: 3 tầng hầm và 3 tầng nổi


Dự án: Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng
Năm: 2020
Vị trí: Thành phố Đà Lạt
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng/ Thi công: HAC-HOME/ Tổng mức đầu tư: 100 tỷ VNĐ/ Quy mô: 3 tầng hầm và 3 tầng nổi
Tình trạng: Đang xây dựng