2020 - Khu nhà ở Thương Mại Phú Vinh (ICON CENTRAL)

2020 - Khu nhà ở Thương Mại Phú Vinh (ICON CENTRAL)


2020 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Danh Việt Group/Xây dựng: HAC-Home


Dự án: 2020 - Khu nhà ở Thương Mại Phú Vinh (ICON CENTRAL)
Năm: 2020
Vị trí: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Danh Việt Group/Xây dựng: HAC-Home
Tình trạng: Đang Xây dựng