2019 - Quy hoạch KDC Nam Chí Thạnh

2019 - Quy hoạch KDC Nam Chí Thạnh


2019 - Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai/ Quy mô: 6ha/ KTS: Thái Minh Hải, Trần Quốc Dũng, Bùi Thiên Nhi


Dự án: 2019 - Quy hoạch KDC Nam Chí Thạnh
Năm: 2019
Vị trí: Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai/ Quy mô: 6ha/ KTS: Thái Minh Hải, Trần Quốc Dũng, Bùi Thiên Nhi
Tình trạng: Đã thiết kế