2019 - Quy hoạch KDC Bầu Hà

2019 - Quy hoạch KDC Bầu Hà


2019 - Công ty TNHH Huy Thiên Phú/ Quy mô: 2ha/ Kiến trúc sư: Thái Minh Hải, Trần Quốc Dũng, Bùi Thiên Nhi, Nguyễn Ngọc Sơn


Dự án: 2019 - Quy hoạch KDC Bầu Hà
Năm: 2019
Vị trí: Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huy Thiên Phú/ Quy mô: 2ha/ Kiến trúc sư: Thái Minh Hải, Trần Quốc Dũng, Bùi Thiên Nhi, Nguyễn Ngọc Sơn
Tình trạng: Đã thiết kế