2019 - Trung tâm cộng đồng ParaGrus Cam Ranh

2019 - Trung tâm cộng đồng ParaGrus Cam Ranh


2019 - Công ty CP DV bất động sản Danh Khôi Việt/ Kiến trúc sư: Nguyễn Hồ Gia Mẫn, Nguyễn Công Cường, Phan Thị Xuân Hồng, Nguyễn Ngọc Sơn


Dự án: 2019 - Trung tâm cộng đồng ParaGrus Cam Ranh
Năm: 2019
Vị trí: Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty CP DV bất động sản Danh Khôi Việt/ Kiến trúc sư: Nguyễn Hồ Gia Mẫn, Nguyễn Công Cường, Phan Thị Xuân Hồng, Nguyễn Ngọc Sơn
Tình trạng: Đang thiết kế