2019 - Nhà Gò Vấp

2019 - Nhà Gò Vấp


2019 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Trần Công Thành


Dự án: 2019 - Nhà Gò Vấp
Năm: 2019
Vị trí: Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Trần Công Thành
Tình trạng: Đã thiết kế