2019 - Biệt thự Tuy Hòa

2019 - Biệt thự Tuy Hòa


2019 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Trần Công Thành


Dự án: 2019 - Biệt thự Tuy Hòa
Năm: 2019
Vị trí: TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Văn Thơi, Trần Công Thành
Tình trạng: Đã thiết kế