2019 - Công viên Diên Hồng

2019 - Công viên Diên Hồng


2019 - UBND Tỉnh Phú Yên/ Kiến trúc sư: Thái Minh Hải, Bùi Thiên Nhi, Nguyễn Công Cường, Phan Thị Xuân Hồng, Nguyễn Hồ Gia Mẫn, Phạm Đăng Toàn Diện, Phạm Hữu Minh Đăng


Dự án: 2019 - Công viên Diên Hồng
Năm: 2019
Vị trí: TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Phú Yên/ Kiến trúc sư: Thái Minh Hải, Bùi Thiên Nhi, Nguyễn Công Cường, Phan Thị Xuân Hồng, Nguyễn Hồ Gia Mẫn, Phạm Đăng Toàn Diện, Phạm Hữu Minh Đăng
Tình trạng: Đã thiết kế