2019 - Quy hoạch khu dân cư An Điền

2019 - Quy hoạch khu dân cư An Điền


2019 - Công ty Cổ phần Địa ốc Dương Nguyễn/ Kiến trúc sư: Ngô Quốc Thịnh, Phan Thị Xuân Hồng, Trần Diệu Nguyên Hạnh


Dự án: 2019 - Quy hoạch khu dân cư An Điền
Năm: 2019
Vị trí: Phường An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Dương Nguyễn/ Kiến trúc sư: Ngô Quốc Thịnh, Phan Thị Xuân Hồng, Trần Diệu Nguyên Hạnh
Tình trạng: Đang thiết kế