2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 7

2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 7


2018 - Công ty Cổ phần Phú An Thạnh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Ngọc Sơn


Dự án: 2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 7
Năm: 2018
Vị trí: Huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phú An Thạnh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Ngọc Sơn
Tình trạng: Đang thiết kế