2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 6

2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 6


2018 - Công ty Cổ phần Phú An Thạnh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Thị Trúc, Nguyễn Ngọc Sơn


Dự án: 2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 6
Năm: 2018
Vị trí: Huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phú An Thạnh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Thị Trúc, Nguyễn Ngọc Sơn
Tình trạng: Đang thiết kế