2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 5

2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 5


2018 - Công ty Cổ phần Phú An Thạnh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Thị Trúc, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Công Cường, Phan Thị Xuân Hồng


Dự án: 2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 5
Năm: 2018
Vị trí: Huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phú An Thạnh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Thị Trúc, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Công Cường, Phan Thị Xuân Hồng
Tình trạng: Đang thiết kế