2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 4

2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 4


2018 - Công ty Cổ phần Phú An Thạnh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Thị Trúc, Hồ Thị Phú Yên, Nguyễn Công Cường, Tràn Diệu Nguyên Hạnh, Ngô Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Sơn


Dự án: 2018 - Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế PAT 4
Năm: 2018
Vị trí: Huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phú An Thạnh/ Kiến trúc sư: Nguyễn Thị Trúc, Hồ Thị Phú Yên, Nguyễn Công Cường, Tràn Diệu Nguyên Hạnh, Ngô Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Sơn
Tình trạng: Đang thiết kế