2018 - KN ParaGrus Cam Ranh

2018 - KN ParaGrus Cam Ranh


2018 - Công ty CP DV bất động sản Danh Khôi Việt/ Kiến trúc sư: Ngô Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Công Cường, Phan Thị Xuân Hồng, Trần Diệu Nguyên Hạnh


Dự án: 2018 - KN ParaGrus Cam Ranh
Năm: 2018
Vị trí: Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty CP DV bất động sản Danh Khôi Việt/ Kiến trúc sư: Ngô Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Công Cường, Phan Thị Xuân Hồng, Trần Diệu Nguyên Hạnh
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đang xây dựng