2017 - Cải tạo Bar 4:30

2017 - Cải tạo Bar 4:30


2017 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Ngọc Sơn


Dự án: 2017 - Cải tạo Bar 4:30
Năm: 2017
Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Nguyễn Ngọc Sơn
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng