2015 - Nhà Bình An

2015 - Nhà Bình An


2015 - Tư nhân/ Kiến trúc sư: Ngô Quốc Thịnh, Huỳnh Bình Phương


Dự án: 2015 - Nhà Bình An
Năm: 2015
Vị trí: Phường Bình An, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tư nhân/ Kiến trúc sư: Ngô Quốc Thịnh, Huỳnh Bình Phương
Tình trạng: Đã thiết kế/ Đã xây dựng